• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(VKF) KATILIM

(VKF) KATILIM

Özet Bilgi: Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması (Vakıf VKŞ, 20 Milyar TL)

01/10/2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Vakıf Varlık Kiralama A.Ş (“VKŞ”) aracılığıyla, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği’nin ( Seri: III-61.1; RG. 07.06.2013, 28670 (“Tebliğ”)  10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde ihraç belgesinin/izahnamenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ’de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KAYNAK: KAP