• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(OZBAL) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş’den Genel Kurul toplantı Çağrısı ve 2020 yılı Kâr Payı Dağıtımı

(OZBAL) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş’den Genel Kurul toplantı Çağrısı ve 2020 yılı Kâr Payı Dağıtımı

2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimizin 27.09.2021/14 no’lu Yönetim Kurulu kararıyla ;

I.Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.10.2021 tarihinde saat 14:00’de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,

II.Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’ne nezdinde başvuruda bulunulması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,

III.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu’na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması

müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

2020 yılı Kâr Payı Dağıtımı

Şirketimizin 27.09.2021/13 no’lu Yönetim Kurulu kararında;

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 16.751.502,00-TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 523.017,77-TL net dönem kârı elde edilmiştir.

Söz konusu net dönem kârının, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 50.425.148,00-TL, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 52.075.318,02-TL geçmiş yıllar zararı olması sebebiyle dağıtılmamasına ve bu hususun 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir”

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Kaynak: KAP