• YARIM ALTIN
  5.568,00
  % 0,12
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1674
  % 0,16
 • € EURO
  28,9284
  % 0,06
 • £ POUND
  33,2656
  % -0,27
 • ¥ YUAN
  3,7231
  % 0,30
 • РУБ RUBLE
  0,2823
  % 0,01
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(NTHOL) NET HOLDİNG A.Ş’ den Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Tescil ve İlanı ve Milas Projesi

(NTHOL) NET HOLDİNG A.Ş’ den Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Tescil ve İlanı ve Milas Projesi

Şirketimizin 24.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere; Denetim Komitesi’nin önerisi olan    “ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.”   firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.09.2021 tarih ve 10418 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, “Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi” Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır.

Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bu proje kapsamında, 28.09.2021 (Bugün) tarihinde kamuoyuna bir basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklama Aşağıdaki yazımızdadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine,
Son dönemde büyük bir kısmının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını
düşündüğümüz Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer alan “Muğla- Milas Turizm
Yerleşkesi” ile ilgili açıklama yapma gereği hissettik.
40 yıldır Türkiye’nin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan yenilenebilir
enerji ve turizm alanında da önemli yatırımları bulunan grubumuz, Muğla – Milas
Turizm Yerleşkesi projesini de Türkiye’de örneği bulunmayan bir şekilde tamamen
sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata
geçirmek için çalışmaktadır. Çevresel ve toplumsal hassasiyetlerimiz, çocuklarımıza
daha güzel bir gelecek bırakma gayemiz ve uluslararası standartlar çerçevesinde
projemizin geliştirme süreci devam etmektedir. Projenin tamamı dünyaca kabul edilmiş
olan çevreye duyarlı uluslararası USGBC (US Green Building Council) tarafından verilen
LEED-ND (Leed for Neighborhood Development) sertifikasının gerektirdiği esaslara
göre planlanmaktadır.
Bu hedefler doğrultusunda Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi hiçbir kamu ve belediye
kaynağı kullanılmadan, sosyal, bölgesel, çevresel ve ekonomik fayda kriterlerinde
Türkiye’de büyük bir dönüşümün öncüsü olmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
4.8 MİLYON METREKARE ARAZİDE OTURUM ALANI %10’U GEÇMEYECEK
Proje dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi
üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceği öngörülmektedir.
Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı
tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları
olarak planlanmaktadır.
Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi
altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır.
PROJEDE TÜRKİYE’NİN EN ÖNDE GELEN MİMAR, MÜHENDİS, DANIŞMAN VE
AKADEMİSYEN KADROSU YER ALIYOR
En büyük altyapı yatırımının insana olduğu bilinci ve “Yaşam Mimarı” iddiamızı
yansıtacak, tamamıyla bölgenin ruhuna uygun yatay bir mimaride hayata geçirilecek
projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen
kadrosu görev almaktadır.
Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler
yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile
çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem
planları hayata geçirilecektir.
Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine
uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.
PROJE BAŞLAMADAN BÖLGENİN EN BÜYÜK AĞAÇ VE BİTKİ SERASI GELİŞTİRİLDİ
Sosyal medyada cevap vermekten dahi hicap duyduğumuz ve yanan orman arazileri
üzerine bir proje geliştirileceği yönündeki iddiaları da üzülerek izlemekteyiz.
Arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde
Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları
yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin
en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli
büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir.
KONUT DEĞİL YAŞAM ALANI PROJESİ
Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışılması da gerçeği
yansıtmamaktadır. Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden
eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve
dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış
en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı
büyük bir dikkatle atmaktayız.
Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas Bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası
yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır.
Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır.
PROJE SUYUNU DENİZDEN, ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ÜRETECEK
Gelişmiş ülkelerde ve bölgedeki tüm büyük otellerde olduğu gibi son teknoloji deniz suyu
arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların
da sulanması sağlanacaktır. Katı atık arıtma membran teknolojileri projemizin temel
girdilerinden olacaktır.
Öte yandan projenin enerji ihtiyacının yine proje dahilinde yatırımı yapılacak
yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanması planlanmaktadır. Muğla – Milas Turizm
Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve
hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır.
ALTYAPI VE ÇEVRE YATIRIMLARI TAMAMEN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN
KARŞILANACAKTIR
Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye
ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir.
Tuzla Sulak Alanı’nın korunması ve değerinin arttırılması konusunda üzerimize düşeni
fazlasıyla yapacağımıza ve bu sorumluluğu ciddi bir şekilde üstleneceğimize, bölge
sakinleri ve çevre hassasiyeti olan tüm dostlarımız tanık olacaklardır.
TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİNDEN BİRİ
Şirketimiz Muğla – Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil,
bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir
anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat
anlayışıyla gerçekleştirilecektir. Tamamlandığında Milas’ın eşsiz tarihi ve kültürel
dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege’nin
iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir.
Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm
içtenliğimizle belirtmek isteriz. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin,
bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin,
haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini
isteriz. Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu
adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı
taşımaktadır.
Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için
yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Ağaoğlu Şirketler Grubu

 

KAYNAK: KAP