• YARIM ALTIN
  5.533,00
  % -0,07
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1407
  % 0,45
 • € EURO
  28,9532
  % 0,58
 • £ POUND
  33,3870
  % -0,13
 • ¥ YUAN
  3,7120
  % 0,16
 • РУБ RUBLE
  0,2824
  % 0,45
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(IUG) AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

(IUG) AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PERFORMANS ÜCRETİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Performans ücreti, hedef getiri oranının üzerinde bir getiri sağlanması şartıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (“Fon”) tahakkuk ettirilir. Hedef getiri oranı Borsa İstanbul
tarafından TL cinsi açıklanan BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi’nin (“Getiri Endeksi”) değerinin iki tarih
arasındaki yıllıklandırılmış getirisi, Fon’un Performans Ücreti Oranı ise %20 olarak belirlenmiştir.
Fon’da oluşan “Dağıtılabilir Tutar” (Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının
ödenmesi sonucu oluşan nakit fazlası ve dağıtılabilir kar) aşağıdaki sıra ve önceliklendirme ile ayrılır:

 1. İlk olarak, dağıtılabilir tutardan Fon katılma payları adedinin nominal fiyat (1 TL) ile çarpılması
  sonucunda bulunan sermaye katkısı düşülür.
 2. İkinci olarak, kalan dağıtılabilir tutardan sermaye katkısının fon başlangıç tarihindeki Getiri
  Endeksi ile hesaplama tarihindeki Getiri Endeksi farkının Fon’un ilk ihraç tarihindeki Getiri
  Endeksine bölümü ile çarpılması sonucu bulunan hedef getiri düşülür.
 3. Üçüncü olarak, kalan dağıtılabilir tutardan söz konusu performans ücretinin, hedef getiri ile
  olan toplamına oranının en fazla Performans Ücreti Oranı olacağı Performans Ücreti Fon’a
  tahakkuk ettirilir ve tahakkuk edilen tutar kalan dağıtılabilir tutardan düşülür.
 4. En son aşamada, kalan dağıtılabilir tutarın Performans Ücreti Oranı kadarı olan Performans
  Ücreti Fon’a tahakkuk ettirilir.
  Performans Ücretinin Tahakkuk ve Tahsil Esasları
  Fon’un ihraç belgesinde belirtilen 10 yıllık yatırım süresinin (vade) sonunda veya nakit oluşması
  durumunda erken dağıtım ile yapılacak fon katılma payı iadelerinde yukarıda belirtilen performans
  ücreti hesaplama esaslarına göre hesaplanan sermaye katkısı ve hedef getirinin yatırımcılara
  dağıtılması sonrasında, Fon’da bulunan nakit fazlasını aşmamak kaydıyla, tahakkuk eden performans
  ücreti Fon’dan tahsil edilir.
  Performans Ücretinin Tahakkuk ve Tahsiline ilişkin Açıklayıcı Örnek
  Katılma payı sahiplerinin 15 Eylül 2021 tarihinde Fon’a 100 TL yatırım yaparak, 100 adet fon katılma
  payına sahip olduklarını varsayalım. Fon’un toplam değeri vade sonunda 500 TL’ye ulaşmış olsun, bu
  durumda performans ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
  Yatırımcıların Toplam Fon Yatırımı Tutarı 100 TL
  İhraç Edilen Toplam Fon Katılma Payı Adedi 100 adet
  Fon’un İhraç Tarihi 15/09/2021
  İhraç Tarihindeki Getiri Endeksi 160,35
  Vade Sonundaki Fon Toplam Değeri 500 TL
  Vade Sonundaki Getiri Endeksi 450,15
  Performans Ücreti Oranı %20
  Dağıtılabilir Tutar: 500 TL
  Madde 1 Sermaye Katkısı 100 TL
  Dağıtılabilir Tutar: 400 TL
  Madde 2 Yatırımcı Hedef Getiri 100 TL x (450,15 – 160,35) / 160,35 180,73 TL
  Dağıtılabilir Tutar: 219,27 TL
  Madde 3 Performans Payı Eşitleme 180,73 TL x 20% / (1 – 20%) 45,18 TL
  Dağıtılabilir Tutar: 174,09 TL
  Madde 4 Performans Ücreti 174,09 TL x 20% 34,82 TL
  Buna göre Fon’a tahakkuk ettirilecek ve dağıtım sonrası nakit oluşması durumunda tahsil edilecek
  performans ücreti tutarı 45,18 TL + 34,82 TL = 80 TL olacaktır. KAYNAK: KAP