• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(GLRYH) GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

(GLRYH) GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.30.09.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir TutanağıGüler Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 30.09.2021 tarihinde saat 14.00’de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 67661116 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK’ın gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 06/09/2021 tarih ve 13294 sayılı Yenigün Gazetesi’nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 08/06/2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP’ta 02/09/2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK *nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL. (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 461.855 adet payın asaleten, 461.855 TL tutarında sermayeyi temsil eden 804.709 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.266.564 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK’nin, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK’nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
Toplantı saat 14:25 de sonlandırılmıştır.BAKANLIK TEMSİLCİSİ   ŞİRKET YETKİLİSİ
Hasan Hüseyin ÇAKMAK   Ayşe TERZİ 

KAYNAK: KAP