• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(CANTE) 01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Finansal Rapor

(CANTE) 01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Finansal Rapor

01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Finansal Rapor https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972278

01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972279

01.01.2021 – 30.09.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN “SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLIŞKIN ESASLAR TEBLIĞI’NIN İKINCI BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREĞINCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca ve Tebliğ’in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve  Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüşü alınarak 25.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2021 – 30.09.2021 ara döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporuna yönelik olarak;


Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve bunlara ait açıklamaları içeren dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,


Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve bunlara ait dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına  göre hazırlanmış finansal tabloların ve bunlara ait dipnotların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 


beyan ederiz.


Burak ALTAY                                                       Ali Kemal KAZANCI


Yönetim Kurulu Başkanı                                     Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KAYNAK: KAP