• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(BOBET) Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş. 01.01.2021-30.09.2021 Ara Dönem Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı

(BOBET) Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş. 01.01.2021-30.09.2021 Ara Dönem Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı

BO ĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO: 2021-55KARAR TARİHİ: 01.11.2021TOPLANTIYA KATILANLAR: Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Mehmet Vedat , Ahmet Kağan Yıldırım GÜNDEM: SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI. Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun(“Finansal Tablolar ve Dipnotlar”)ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla,


Abdurrahim ZENGİN                                       Suat ZENGİN                                   Ertan ZENGİN

 Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Başkan Vekili            Yönetim Kurulu Üyesi 


Mehmet Vedat GÜCÜYENER             Ahmet Kağan YILDIRIM 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

KAYNAK: KAP