• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • BITCOIN/TL
  721466,508
  % -0,06
 • BIST 100
  %

(AKMGY) 2020 Yılı Kar Payı 3.Taksit Ödeme Tarihi Kararı

(AKMGY) 2020 Yılı Kar Payı 3.Taksit Ödeme Tarihi Kararı

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup BilgileriÖdeme1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)Stopaj Oranı(%)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000261. Taksit1,390000013901,3900000139
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000262. Taksit0,40000004000,400000040
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000263. Taksit0,41000004100,410000041
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026TOPLAM2,200000022002,2000000220
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000341. Taksit1,390000013901,3900000139
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000342. Taksit0,40000004000,400000040
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000343. Taksit0,41000004100,410000041
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034TOPLAM2,200000022002,2000000220
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000421. Taksit1,390000013901,3900000139
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000422. Taksit0,40000004000,400000040
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG000423. Taksit0,41000004100,410000041
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042TOPLAM2,200000022002,2000000220
D Grubu, AKMGY, TREAKMG000181. Taksit1,390000013901,3900000139
D Grubu, AKMGY, TREAKMG000182. Taksit0,40000004000,400000040
D Grubu, AKMGY, TREAKMG000183. Taksit0,41000004100,410000041
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018TOPLAM2,200000022002,2000000220

Kar Payı Ödeme Tarihleri

ÖdemeTeklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit26.04.202126.04.202128.04.202127.04.2021
2. Taksit24.08.202126.08.202125.08.2021
3. Taksit17.11.202119.11.202118.11.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

irketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 15.278.240,00-TL tutarındaki üçüncü taksitinin 17.11.2021 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)98.404.019,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgiKâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
*SPK’ya GöreYasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı56.870.00758.756.235,89
4. Vergiler ( – )00
5. Net Dönem Kârı56.870.00758.756.235,89
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı56.870.00758.756.235,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı56.870.00758.756.235,89
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı56.870.00758.756.235,89
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı1.863.2001.863.200
* Nakit1.863.2001.863.200
* Bedelsiz00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı00
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı00
* Çalışanlara00
* Yönetim Kurulu Üyelerine00
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı49.933.76049.933.760
16. Genel Kanuni Yedek Akçe8.011.7608.011.760
17. Statü Yedekleri00
18. Özel Yedekler00
19. Olağanüstü Yedek79.6711.965.899,89
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar30.183.84030.183.840
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay GrubuTOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NETTOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu8.966.650015,262,2220
B Grubu6.251.036010,642,2220
C Grubu5.277.51408,982,2220
D Grubu61.485.6000104,642,2220
TOPLAM81.980.8000139,522,2220

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 56.870.007,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,

9. Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,

10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,

11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasına,

12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,

karar verilmiştir.

KAYNAK: KAP