• YARIM ALTIN
  5.554,00
  % 0,20
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1160
  % 0,44
 • € EURO
  28,9263
  % 0,54
 • £ POUND
  33,3337
  % -0,27
 • ¥ YUAN
  3,7099
  % 0,11
 • РУБ RUBLE
  0,2821
  % 0,34
 • BITCOIN/TL
  720585,523
  % -1,76
 • BIST 100
  %

(AKFENGYO) Bedelsiz Sermaye Arttırımı hakkında

(AKFENGYO) Bedelsiz Sermaye Arttırımı hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2021 tarihinde yapılan toplantıda, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

1. Şirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirketimiz emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2. Şirketimiz sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların 1.160,61 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 399.996.518,17 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının C grubu nama, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının D grubu nama pay olarak verilmesine,

3. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8.maddesinin yeni şeklinin, İhraç belgesinin onaylanması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve ilgili diğer kurumların onayına sunulmasına, onay verilmesi halinde tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılmasına

5. Yukarıda bahsi geçen işlemler için Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri imza sirküleri uyarınca ve Şirketimiz Genel Müdürü Sertac Fuad Karaağaoğlu’nun yetkili kılınmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay Grup BilgileriMevcut Sermaye (TL)İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)Verilecek Menkul GrubuVerilecek Menkul KıymetNevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG000202.611,3731.160,61044,44444A GrubuA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012899.992.165,882399.996.518,17044,44444B GrubuB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG000382.611,3731.160,61044,44444C GrubuC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG000462.611,3731.160,61044,44444D GrubuD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046Nâma

KAYNAK: KAP